- Disse "rekordene" kan jo få denne vinterens fartsbøller til å framstå som ganske så forsiktige på pedalen