- Det er en vakker sjel  som har forlatt oss

foto