- Det bør være av en viss kvalitet om bosetting skal opprettholdes

foto