- Helt fantastisk for en utkantkommune. Det gir en helt annen status