Onsdag 28. januar står fagbevegelsen sammen for å vise sin motstand mot regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Den politiske streiken arrangeres over hele landet - også lokalt i øyregionen.

I kontorlokalet til de tillitsvalgte i Hitra rådhus, er de godt i gang med å planlegge neste ukes streik; Sten Andreas Ulvær (fungerende hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet på Hitra), Sveinung Gundersen (leder for LO på Hitra og Frøya), Wenche Lervold Helsø ( hovedtillitsvalgt Fagforbundet Hitra), Jorunn Pedersen (hovedtillitsvalgt i Delta Hitra) og Ester Nordbotten (Norsk sykepleierforbund).

- Endringsforslagene mener vi får alvorlige konsekvenser. Både for den enkelte arbeidstaker, men også for samfunnet vårt, sier de tillitsvalgte.

Midlertidige stillinger

De nye foreslåtte endringene, vil gjøre det vanskeligere for arbeidstakere å få fast ansettelse, sier de.

Samlet kan så mye som hver fjerde ansatte i en virksomhet være midlertidig ansatt i framtiden.

- Det betyr økonomisk usikkerhet for mange og det skaper blant annet problemer for de som er i etableringsfasen, når de skal inn på boligmarkedet, håndtere lån og stifte familie, sier Sten Andreas Ulvær.

Mer pålagt overtid og søndagsarbeid

Regjeringen har også foreslått å øke grensen for pålagt overtid.

- Dermed kan arbeidsgivere pålegge de ansatte å jobbe lengre arbeidsdager uten krav på overtidsbetaling, sier Wenche Lervold Helsø.

I dag er det forbudt med søndagsarbeid med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Regjeringen har foreslått at man skal kunne jobbe fem søn- og helligdager på rad. I dag er regelen to søndager, og at man må ha fri den tredje. Samlet betyr dette et økt press for å jobbe søndager.

- Nå blir alle dagene i uka like og søndagene ikke lenger "hellige". Det er ikke bare dagligvaren og servicenæringene dette vil ramme, det rammer resten også. Mange vil ikke lenger ha fri i helgene og på ettermiddagene sier Ulvær.

- Og dette igjen, vil gå ut over familielivet ved at man treffes sjeldnere og får mindre felles fritid, sier Wenche.

Fleksibilitet og valgfrihet

På Hitra og Frøya er det flere eksempler på at fleksibiliteten arbeidstakerne har nå, er vellykket. Blant annet når det gjelder turnusarbeid i helse- og omsorgssektoren, slår de tillitsvalgte i øyregionen fast.

Med de nye endringene vil arbeidsgiverne bestemme hvor lenge man skal jobbe.

- Da kan du ikke bestemme selv når du skal jobbe mye overtid og når du skal jobbe lite, sier Ester Nordbotten og Jorunn Pedersen.

Uakseptabelt av regjeringen

Det var i fjor sommer at Arbeids- og sosialdepartementet sendte forslag om endringer i arbeidsmiljøloven ut på høring, uten noen dialog med arbeidsgiver- eller arbeidstakerorganisasjonene selv om de hadde bedt om å bli tatt med på råd i prosessen.

LO, Unio og YS leverte hver sine høringsuttalelser der de gikk klart i mot de fleste av regjeringens forslag. Det gjorde også de fleste andre høringsinstansene.

Arbeidsminister Robert Eriksson gjorde det klart at forslagene ikke ville blir vesentlig endret som følge av høringsrunden.

[M1]

Svekker arbeidstakernes rettigheter

Siden Norge fikk sin egen arbeidsmiljølov i 1977, har den vært gjennom en rekke endringer.

- Arbeidsmiljøloven er fremforhandla i generasjoner, men nå står den for fall, sier Wenche.

- At regjeringen nå vil flytte makta fra arbeidstakerne og over til arbeidsgiverne, vil svekke arbeidstakernes rettigheter. Det er provoserende, sier Sveinung Gundersen.

- Dette er første gang i arbeidsmiljølovens historie er at rammene for arbeidstakere blir dårligere, så dette er et steg tilbake og det er vi ikke med på.

Gundersen sier det ikke blir mer arbeid og flere årsverk ut av disse endringene - Dette er et politisk spill fra myndighetenes side.

Felles markering på Fillan

Da de endelige forslagene fra regjeringen ble lagt fram i desember 2014 vakte de så sterke reaksjoner i norsk arbeidsliv at LO, Unio og YS som til sammen representerer omlag 1,5 millioner medlemmer, varslet en to timers streik den 28. januar.

Førstkommende onsdag markeres bredden i motstanden mot forslagene 150 steder rundt om i hele landet.

Her i øyregionen vil det bli felles markering for Hitra, Frøya og Snillfjord.

- Markeringen vil foregå på Fillan, med streiketog gjennom sentrum og opp mot Kystmuseet, sier Wenche Lervold Helsø.

Det vil også bli appeller fra Sveinung Gundersen, Olav Athammer, Eldbjørg Broholm og musikalske innslag under markeringen.

Det er viktig for oss å signalisere at alle yrkesgrupper står samla mot dette forslaget, sier de fem og håper at flest mulig kommer og støtter opp om den politiske streiken, - hver og en viktig, sier Ester.

- Vi ønsker en bred mobilisering og et massivt oppmøte her på Hitra førstkommende onsdag, avslutter de.