Løpet var lagt for at Hitra og Frøya kommuner skulle etablere en felles IKT-tjeneste. Det var skrevet en vertskommune-avtale der Hitra skal være vertskommune for samarbeidet, og ha arbeidsgiveransvar for personalet i en felles IKT-tjeneste.

Men da Hitra formannskap behandlet saken i januar, valgte de å utsette, med henvisning til den pågående kommunereformen. De ber rådmannen avklare behov og løsninger relatert til kommunereformen, og samarbeidsløsninger som gir best mulig kost/nytte i et mer langsiktig perspektiv.

Vedtaket i Hitra formannskap gjorde at Frøya kommunestyret sist torsdag valgte å ta saken bort fra sakskartet.

- At Hitra formannskap gjør et slikt vedtak er veldig urovekkende for oss, sa Kristin Reppe Storø (Ap).

Men gjennomføring av samarbeidet fordrer at begge kommunene gjør likelydende vedtak. Det kom forslag om å behandle saken for å gi et sterkt signal til Hitra om at Frøya ønsker å gjennomføre samarbeidet, men kommunestyret konkluderte med at det ikke var noe poeng å vedta et samarbeid som nabokommunen likevel hadde stoppet.