Som kjent fikk ikke Salmar konsesjon til sin havmerd under tildelingen av grønne oppdrettskonsesjoner.

Den nye havmerd-teknologien er utarbeidet av internasjonal ekspertise, testet ut ved MARINTEK og kvalitetssikret av Veritas. Det er en halvt nedsenkbar konstruksjon som forener det beste fra havbruksnæringen og olje- og gassindustrien. Den nye konstruksjonen skal gi en langt bedre sikring enn dagens anlegg mot rømming samt bedre driftsmessige løsninger i håndteringen av lakselus. Den kan plasseres lenger til havs i mer eksponerte områder med vesentlig mindre lusepress. Salmar har tro på at den er særlig godt egnet til å sikre en bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen, som regjering og storting har uttalt at de ønsker.

Både Chile og Skottland skal ha vist interrese for å være vertskap for utprøving av havmerdene.

Fiskeriministeren har i etterkant av avslaget antydet at hun likevel vil prøve å finne en løsning for at Salmar får prøvd ut merdene i norske farvann. Sist uke var stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad og Øyvind Korsberg (fiskeripolitisk talsmann) fra Frp på salmarbesøk. Her ble havmerdene et tema.

- Dette oppfattes som det neste store industriløftet i havbruket, og vi er veldig opptatt av det. Vi må sørge for at denne teknologien blir testet ut i Norge. Vi kommer til å pushe på fiskeriministeren ved enhver anledning. Og slik Salmar legger det fram, er det viktig at avklaringen kommer innen de nærmeste månedene. De står foran noen store investeringsvedtak som de håper å kunne ta før sommeren, sier Sivert Bjørnstad.

Stortingsrepresentantene ville også høre Salmars syn på havbruksmeldingen som skal behandles av Stortinget i juni. I møte med gründer og eier Gustav Witzøe og konserndirektør for oppdrett, Olav Andreas Ervik, fikk politikerne klare meldinger om hva som bør komme inn i meldinga.

- Jeg har ment at meldinga har noen klare svakheter, og det synet er forsterket etter møtet med Salmar. Meldinga mangler den industrielle dimensjonen. Her skal vi få næringa til å vokse fem til seks ganger, og da trengs det en politikk som sier noe mer om hvordan næringa skal kunne vokse. Inn i dette ligger slikt som havmerd-teknologien. Men det er også en del forslag i meldinga som vi må se nærmere på om det er så bra, sier Sivert Bjørnstad.