Frøya kommunestyre har oppnevnt sine folk til de styrende organer i det interkommunale renovasjonsselskapet Hamos.

Ordfører Berit Flåmo velges inn i representantskapet. Vara blir Pål Terje Bekken og Arvid Hammernes.

Til styret har kommunen valgt Randi Rabben og Per Gundersen.

Roar Hammernes blir kommunens representant i klageorganet.