Posten Norge har inngått 845 nye avtaler med Post i Butikk rundt om i landet. Flertallet fortsetter der de er i dag, men noen steder får nye drivere. For alle de ti Post i butikk i øyregionen, forblir Post i butikk slik de er i dag. Det framgår i en oversikt fra Posten Norge.

- Post i Butikk er mer populært enn noen gang, mye takket være lokale drivere som håndterer pakker, post og banktjenester på en god måte. Vi er godt fornøyd med at mange deltok i konkurransen om å få Post i Butikk og ser frem til å samarbeide med både nye og gamle drivere, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

I Hitra/Frøya-regionen fortsetter disse stedene som Post i butikk: Coop Hamarvik Dyrøy, Coop Hamarvik, Coop Marked Mausund, Coop Marked Nordskag, Coop Marked Sula, Bunnpris Kvenvær, Bunnpris Sandstad, Joker Dolmøy, Joker Knarrlagsund og Mix Hitra Torget. I Snillfjord er det Post i butikk hos Coop Marked Krokstadøra.

Posten Norge mener øang åpningstid og god tilgjengelighet der folk ferdes er grunnen til at Post i Butikk har blitt stadig mer populært siden innføringen for 15 år siden.

- Økende netthandel og god tilgjengelighet for posttjenester gjør at de fleste nordmenn er innom sin lokale Post i Butikk flere ganger i løpet av året, sier Mejdell.

Nå har Posten Norge fornyet avtalen med 770 butikker, mens på 75 steder skifter Post i Butikk driver. Dette er resultat av en åpen konkurranse og ikke et uttrykk for at Posten er misfornøyd med disse butikkene.

Ved valg av butikker som skal få Post i Butikk, legges det vekt på blant annet geografisk plassering, parkeringsmuligheter, økonomi og hvor egnet lokalet er.