Avgått teknisk sjef i Frøya kommune gjennom en årrekke, Andreas Kvingedal, har registrert aksjeselskapet Siv ing. A. Kvingedal AS.

Selskapet skal i følge Brønnøysundregistrene drive med rådgivning innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, herunder blant annet taksering og prosjektledelse.

Andreas Kvingedal er selv styreleder i selskapet, som ble stiftet nå i januar.