Aa skole har gjennom flere år vist et stort engasjement for miljø- og naturvernet i kommunen.

- Aa skole og Krokstadøra oppvekstsenter er en meget verdig vinner. De har over flere år jobbet bevisst med miljø- og naturvern i nærmiljøet og drevet utstrakt holdningsskapende arbeid. Mest kjent er de for å samle inn tomme telys-kopper. På det meste ble det samlet inn en så store mengder at det i løpet av en periode på bare fire måneder, ble et volum stort nok til å lage fire nye sykler, påpeker Hamos i sin begrunnelse for å gi miljøprisen til Aa skole..

De 66 elevene ved skolen har, sammen med de ansatte, deltatt på flere strandryddeaksjoner. Barnetrinnet ved skolen har også etter eget initiativ hatt en innsamlingsaksjon av søppel i fjæra, i forbindelse med prosjektet «Flo og fjære».

I skolehverdagen legges det vekt på kildesortering. I tillegg er det fokus på redesign, der gammelt blir til nytt.

- På den måten er skolen med på å redusere den totale mengden avfall som produseres, noe som er helt i tråd med våre sine verdier, forteller Hamos.

Helhetlig miljøtanke

- Hamos har som visjon å jobbe for å gjøre verden litt bedre. Det er nettopp det vinneren av årets miljøpris gjør, gjennom en helhetlig miljøtanke i hverdagen, i tillegg til de konkrete innsamlingsaksjonene som er gjennomført. Hamos verdsetter dette arbeidet, og vi håper denne prisen er en motivasjon til å fortsette i samme spor i framtida, sa leder for representantskapet i Hamos, Ole L. Haugen, da prisen ble delt ut.

Ekstraordinær innsats for miljøet

Hamos sin miljøpris gis til enkeltpersoner, foreninger, grupper eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for miljø- og naturvernet i en eller flere av de elleve Hamos-kommunene.

I statuttene heter det at «prisen skal påskjønne engasjerte personer eller grupper som uselvisk gjør en ekstraordinær og oppofrende innsats for miljøet. Slik innsats kan både være konkrete tiltak i nærmiljøet, holdningsskapende arbeid eller andre allmennyttige handlinger.»

Miljøprisen består av et diplom og 22.000 kroner.