En uke igjen av aksjonen, ligger ennå et stykke bak fjoråret