Kristiansund og Nordmøre Havn IKS vurderer å gjøre investeringer på Hitra kysthavn på Jøsnøya for å klargjøre havna for større skipstransporter og tryggere anløp. Strømforholdene i Trondheimsleia har vist seg å skape noe utfordringer ved enkelte anløp, spesielt i kombinasjon med stri vind.

En utvidelse sørover med en mindre kai pluss to dyktalber (påler) i sjøen, skal kunne gjøre det enklere å manøvrere inn med store skip.

- Det kan kans være litt ekle strømforhold og vind. Med litt større plass å lande på, slipper skipsførerne å være redd for å komme i berøring med fyllinga, sier seniorrådgiver Jan Olav Bjerkestrand i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.

Forbereder seg på lakseskip

Havneselskapet, hvor også Hitra kommune er medeier, administererer Hitra kysthavn, mens selskapet Bachke & Co drifter selve havna og tar seg av lasting og lossing, lagring og fortøyning.

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS understreker at det foreløpig er kun en plan, men at man nå undersøker muligheten for å sette opp kai ekstra i forlengelse av dagens. Bjerkestrand sier en utvidelse vurderes parallelt med andre planer om bunkersanlegg og andre etableringer. Hvis den mangeårige planen om skipsfrakt av laks går i orden, vil Hitra kysthavn får regulære anløp av langt større skip enn i dag.

- Ikke noe som er bestemt, men det er dette vi jobber fram mot. Vi må ha ting på plass den dagen man begynner med regulær transport av laks på roro-skip, sier han.

40 meter pluss dyktalber

Allerede i dag kan nord- og sørgående fartøyer "gli" relativt enkelt inn mot Hitra kysthavn. Havneselskapets skisser viser hvordan den nye kaia kan se ut. Kaia som er inntegnet på et flyfoto over havna, er på 40 meter pluss dyktalber.

- Slik vi ser for oss utvidelsen i dag vil lengden mellom de to kaiene bli ca 170 meter. Dyktalben som er lengst ut, vil bli sløyfet. Den nye kaia er planlagt til å bli 40 meter, forteller Bjerkestrand.