Huseiernes landsforbund har i 25 år samlet inn tallene som viser hvor mye vi må betale i kommunale avgifter og eiendomsskatt rundt om i Norge. Tallene har nå blitt digitalisert og gjort tilgjengelig gjennom en kalkulator. På nettsiden www.huseiernes.no får man opp hva det koster å bo i hver enkelt kommune. Tallene som kommer opp for Frøya, Hitra og Snillfjord er som følger:

Frøya:

Samlet skatt og gebyrer 2017: 15 223,- (Opp 2,7 % fra 14 818,- i 2016).

Kommunale gebyrer 2017: 15 223,-  (Opp 2,7 % fra 14 818,- i 2016)

Eiendomsskatt 2017: 0,-. Uendret fra 2016.

Hitra:

Samlet skatt og gebyrer 2017: 13 881,- (Opp 5,3 % fra 13 186,- i 2016).

Kommunale gebyrer 2017: : 13 881,- (Opp 5,3 % fra 13 186,- i 2016).

Eiendomsskatt 2017: 0,-. Uendret fra 2016.

Snillfjord:

Samlet skatt og gebyrer 2017: 13 378,- (Opp 3,5 % fra 12 928,- i 2016).Kommunale gebyrer 2017: : 13 378,- (Opp 3,5 % fra 12 928,- i 2016).

Eiendomsskatt 2017: 0,-. Uendret fra 2016.

Til sammenligning er samlet skatt og gebyrer i Trondheim i 2017:

12 358,- (Opp 11,9 % fra 11 046,- i 2016).

Kommunale gebyrer 2017:  7 643,- (opp 19,2%  fra 6 413 i 2016).

Eiendomsskatt 2017: 4 715,- (Opp 1,8% fra 4633,- i 2016).

Materialet er levert av Statistisk Sentralbyrå (SSB) på oppdrag fra Huseiernes Landsforbund og er basert på data som kommunene selv rapporterer inn til SSB. Beløpene gjelder for en standard bolig på 120 kvm.