- Hvert år bruker fylkesleiren til 4H i Sør Trøndelag å samle rundt 500 deltakere. Så det kommer nok til å bli "livat" på Hemnskjela den 23. til 26. juni neste år, smiler lederen for Havørna 4H, Hans Robin Strøm Oddan (16).

Sa ja med en gang

Det var fylkesstyret som sendte Havørna 4H forespørselen i desember i fjor.

- Da vi fikk mailen om vi kunne tenke oss å arrangere fylkesleiren sommeren 2016, syntes vi voksne at det hørtes kjempeskummelt ut så for oss satt det nok litt lengre inn, mens ungene og ungdommene her, de sa ja med en gang, smiler klubbrådgiver for Havørna 4H, Kristin Røvik.

Sammen bestemte de seg likevel for å ta utfordringen.

- Vi har kommet godt i gang, tatt kontakt med ulike aktører og personer som kan hjelpe oss, og blitt møtt med sånn positivitet, så dette tror vi kommer til å bli bra.

- De fleste medlemmene i Havørna 4H er fra Snillfjorden, men vi har også en god del medlemmer i fra Hitra, sier klubbrådgiver Kristin Røvik (med ryggen til i bildet).

Medlemmer fra Hitra

Klubbrådgiveren forteller at Havørna 4H er en ganske stor klubb.

- De fleste medlemmene våre er i fra Snillfjorden, men vi har også en god del medlemmer i fra Hitra. Til sammen er det 27 medlemmer i Havørna 4 H i alderen 10 til 18 år. Og vi bruker jevnt over å ha godt oppmøte på samlingene våre som stort sett finner sted ved oppvekstsenteret på Hemnskjela.

Havørna 4H gleder seg til å vise de andre 4H-medlemmene hvordan vi har det her ved kysten.

Denne fredagen er tjue av medlemmene og deres klubbrådgivere samlet i fjæra i Vågan, Snillfjorden, for sammen å bestemme hva slags logo og slagord de skal bruke i forbindelse med fylkesleiren.

Logoene er tegnet av klubbmedlemmene selv, og valget faller til slutt på logoen med havørna på. Slagordet for neste års fylkesleir på Hemnskjela blir bestemt til å være følgende "Havørna 4 H - veien til havet".

Havrelaterte aktiviteter

Fylkesleiren varer fra torsdag til søndag, og selve leirområdet blir på Hemnskjela med utsikt over leia.

Når deltakerne kommer til fylkesleiren og Hemnskjela skal de først være med å bygge opp leiren og bli bedre kjent med de andre deltakerne, forklarer Hans Robin.

Deretter blir det lagt opp til forskjellige aktiviteter.

- Vi tenker at det skal bli båt- og fisketurer på programmet, og andre havrelaterte aktiviteter. De siste leirene har vært i innlandet, så det skal bli spennende å vise de andre 4H-medlemmene hvordan vi har det her ved kysten.

Trenger frivillige

Det er et stort apparat som skal i sving både i forkant og under selve leiren.

- Vi har opprettet en hovedkomité som består av voksne og representanter i fra klubben, forteller Røvik.

- Og vi har også satt opp ulike ansvarsområder som skal dekkes. Blant annet innen teknisk, økonomi, mat, PR, turer og aktiviteter, legger Oddan til.

Men selv om de allerede har dekt en del av rollene, trengs det fortsatt flere frivillige, slår Kristin og Hans Robin fast, - og særlig trengs det frivillige når leiren er i gang.

Leder i Havørna 4H, Hans Robin Strøm Oddan, tror det blir en utrolig følelse å se flere hundre deltakere samlet i leiren på Hemnskjela.- Det kommer til å bli en utrolig følelse.

En utrolig følelse

4H medlemmene i Havørna forteller at de gleder seg stort allerede.

- At det kommer så mange deltakere til Hemnskjela som er en såpass liten plass, det blir stas.

Og det som blir morsomst, tror lederen Hans Robin, det blir å se når de flere hundre deltakerne er samlet i leiren på Hemnskjela.

- Det kommer til å bli en utrolig følelse. For du vet, befolkningen kommer til å øke med over 50 prosent den helga.

Samler medlemmer fra 43 ulike 4H-klubber

- På fylkesleirene våre, deltar det omtrent 500 4H-ere hvert år, og av disse er det omtrent 100 voksenledere, forteller daglig leder i 4H Sør-Trøndelag, Åslaug Klingen.

Fylkesleiren som flyttes rundt om i fylket hvert år, har de siste årene blitt arrangert på Oppdal (2011), Hoston (2012), Austrått på Ørlandet (2013), Tydal (2014) og Skaun (2015).

Deltakerne kommer i fra 43 4H-klubber rundt om i hele Sør-Trøndelag og i tillegg til Havørna 4H på Hemnskjela, finnes lokalklubben Hjorten 4H på Hitra.

Åslaug Klingen, daglig leder i 4H Sør Trøndelag, forteller at det er flere grunner til at de har valgt å spørre Havørna 4H om å arrangere fylkesleiren 2016.

Faste innslag

På fylkesleirene bruker det å være mange faste innslag, forteller Klingen.

- På fredagen er det ulike turer og på lørdagen ulike aktiviteter. Alle skal delta på en tur og en aktivitet. I tillegg er det åpningsseremoni, blåtur for seniorene, tunkonkurranser, miljøtorg på kveldene - en møteplass med cafe, aspirantaktiviteter, volleyballturnering og avslutningsseremoni.

Fylkesleir ved kysten

Åslaug Klingen forteller at det er flere grunner til at de har valgt å spørre Havørna 4H om å arrangere fylkesleiren 2016.

- Havørna 4H har en fin beliggenhet og det var nå på tide med en fylkesleir ved kysten. I tillegg er Havørna 4H en stor og veldig solid klubb, som vi vet kan ta på seg det store ansvaret med å arrangere en fylkesleir.

Det er en stor jobb som krever mye av alle de frivillige, når man skal arrangere en såpass stor leir, legger Klingen til.

- Men vi vet at klubben og bygda har veldig flinke barn og voksne, også er de veldig trivelige å samarbeide med, og de har mange gode ideer til hva som skal foregå på leiren allerede. Både vi ansatte i 4H Sør-Trøndelag og fylkesstyret gleder oss veldig til neste års fylkesleir på Hemnskjela!