– Hvordan skal du kunne jobbe med mennesker, når du selv ikke lenger fungerer?