Hitra kommune arrangerer nytt Mestringstreff i høst.

– Mestringstreff er et diagnoseuavhengig lærings- og mestringskurs for voksne som lever med utfordringer i livet, forteller fagleder for rehabilitering i Hitra kommune, Sara Baglo Lund.

Det kan for eksempel dreie seg om utfordringer rundt egen sykdom eller utfordringer i familien som gjør at livet er annerledes.

Nyttige verktøy og strategier

Hovedtema for lavterskeltilbudet er mestring av egen livssituasjon og hverdag.

På kurset vil man få muligheten til å utveksle erfaringer og danne et nettverk med andre i lignende situasjon.

Siden kurset er i regi Hitra kommunes helse-, familie- og rehabiliteringsenhet, vil man møte fagfolk som kan lære bort nyttige verktøy på forskjellige områder. Kurset er et samarbeid mellom psykisk helse, treningsklinikken og fysio- og ergoterapi-tjenesten, forteller Baglo Lund.

– Målet med kurset er å bedre livskvaliteten og gi deltakerne større tro på egen mestringsevne.

Kurset vil foregå på Hitra Frivillighetssentral hver onsdag ettermiddag fra 26. oktober til 30. november. Påmeldingsfristen er 20. oktober.