Her er det planlagt både molo, småbåthavn, badeplass og nytt boligfelt