– Har fått signaler fra lokale entreprenører om ledig kapasitet og mindre å gjøre