Temaet for TV-aksjonen 2021 er «barn, ikke brud». Det forteller den lokale aksjonskomiteen på Hitra.

Et stort og aktuelt problem

– Det er et alvorlig og viktig tema som det kan være vanskelig for oss i Norge å forstå, men også her til lands har vi norske statsborgere som blir sendt ut av landet for å giftes bort mot sin vilje, sier ordfører Ole L. Haugen og leder for den lokale aksjonskomiteen.

To andre eksempler på at problemet er høyst aktuelt, er at det fryktes en økning i barnebruder etter at Taliban overtok makta i Afghanistan. Det har også blitt inngått flere barneekteskap under koronapandemien, legger Haugen til.

Bekjempelse av barneekteskap

Årets TV-aksjon går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. Til sammen skal det nås ut til mer enn tre millioner mennesker. Fra jentene som risikerer å bli giftet bort, til foreldrene deres og lokalsamfunnene de bor i, for å få til en endring i livene deres og bedre levevilkår.

Jenter helt nede i åtte-ni års alderen giftes bort

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort mens hun fortsatt er et barn, ifølge Plan Norge. En av de viktigste årsakene til barneekteskap er fattigdom. Det samme er manglede likestilling og et lovverk i disse landene som ikke beskytter jentene.

– Jenter helt nede i åtte-ni års alderen giftes bort, og blir gravide før kroppen er klar for det, sier Broholm.

I tillegg kan dette med barneekteskap være religiøst og kulturelt betinget. Det er ikke lovlig i disse landene heller, men det gjøres likevel, slår de andre i aksjonskomiteen fast.

– Jentene får som regel ikke videre skolegang, og mister dermed mulighetene for en utdanning og muligheten til å tjene egne penger, legger Laila Bye til.

Håper på kreative arrangement

Skolene på Hitra har vært flinke til å finne på ulike, kreative måter å samle inn penger til TV-aksjonen på, sier Broholm.

- Vi håper også at lag og foreninger kan være med å skape aktiviteter som kan gi inntekter til TV-aksjonen i år. Vi er på vei ut av pandemien så det skal være mulig.

Et annen viktig formål med TV-aksjonen er å bevisstgjøre folk rundt tematikken. Sandy Koeckeritz som representerer den videregående skolen i aksjonskomiteen, forteller at MOT-coachene på skolen skal innom alle klassene å fortelle nærmere om årets formål.

Trenger flere bøssebærere enn noen gang

24. oktober skal 100 000 bøssebærere gå det som kalles årets viktigste søndagstur. I fjor var det kun digital bøsseinnsamling. Året før gikk det 50–55 bøssebærere rundt på Hitra. – Siden vi har blitt en ny og større kommune etter kommunesammenslåinga med deler av Snillfjord, trengs det 70–80 bøssebærere på Hitra i år, forteller Broholm. Hun legger til at de ønsker at bøssebærere skal melde seg på i løpet av uka 41 (neste uke) og det kan gjøres via følgende mobilnummer: 468 05 898.

– Å gå rundt med bøsse er en fin måte å bli kjent med naboene sine på. Jeg gleder meg til å gå med bøsse i år, smiler Malin-Miriam Monsø.

– Ta godt imot bøssebærerne, lyder oppfordringa fra ordfører og komiteleder Ole L. Haugen.