Vi minner om:

I kveld (onsdag 20. oktober) pågår det en beredskapsøvelsen i Frøyatunnelen fra klokken 18.30 til 21.00. I denne perioden vil tunnelen være helt stengt for trafikk, opplyser Trøndelag fylkeskommune. Det er ingen alternative omkjøringsruter.

Øvelsen foregår i midten av tunellen og er en såkalt fullskalaøvelse. Dette betyr at politi, helse, brann og vegtrafikksentralen deltar. Det skal blant annet øves på samarbeid etatene imellom. Slik vil en være bedre rustet til å håndtere eventuelle store og alvorlige tunnelulykker i fremtiden.

Det er Trøndelag fylkeskommune som har ansvaret for at det gjennomføres regelmessige brannøvelser i tunellen, og fullskalaøvelser som dette gjennomføres hvert fjerde år.