Landsmøtet krever lukket lakseoppdrett allerede fra 2022

foto