-På grunn av påvist Covid-19 ved Hitra sykehjem, anmodes det sterkt å utsette besøk ved bomiljø 1 i de neste 10 dagene. Sykehjemmet kan tilrettelegge for digitale besøk. Ved alvorlig sykdom hos beboere skal det tilrettelegges for besøk etter avtale med sykehjemmet, melder Hitra kommune i en pressemelding.

De minner om at kommunen deler ut selvtester til nærkontakter og personer med symptomer.

Ta kontakt på telefon 72441700 (kl 08-15) for å avtale henting. Se også kommunens hjemmeside.

Her er kommunens oppfordring om hva skal du gjøre når du får positiv selvtest:

  1. Gå i isolasjon. Husk at du selv må melde fra til nærkontakter, barnehage, skole og arbeidsplass.

  • Du må være i isolasjon 4 døgn fra du fikk symptomer.

  • Har du ikke symptomer, eller vage symptomer må du være i isolasjon i 4 døgn fra testdato.

  • Du må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater for å avslutte isolasjon.

  1. Registrer smitte på hitra.kommune.no/korona

  2. Bestill time til PCR-testing

Hitra kommune innfører besøksrestriksjoner på sykehjemmet og minner om at de deler ut gratis selvtester. Foto: Ole Berg-Rusten NTB / NTB