Lokalavisa Hitra-Frøya er fra i dag tilbake med oversikter over omsetning av boliger, hytter, næringsbygg og andre typer eiendommer i øyregionen.

Lokalavisa har i mange år levert oversikter i papiravisa over eiendomsomsetning i øyregionen. For noen år tilbake denne tjenesten ut på nett og laget digitale oversikter fra Hitra, Frøya og Snillfjord. Etter et par års opphold er vi fra i dag tilbake med oppdaterte oversikter over eiendomssalg både på nett og papir.

En avtale med Kartverket gir oss mulighet til å distribuere offentlige data fra Grunnboken og Matrikkelen. Omsetningsinformasjon av eiendom blir visualisert i kart, som leserne selv kan orientere seg i. Løsningen er levert av Norkart, som har over 50 års erfaring fra bransjen.

  • Omsetningsinformasjon av eiendom blir visualisert i kart, som du selv kan orientere deg i.

  • Du kan selv velge om man vil lese informasjonen i et vanlig kart, på et foto eller som hybrid av disse (velg oppe i høyre hjørne av kartet).

  • Klikk på eiendommen du vil vite mer om. Det er mulig å zoome i kartet.

  • Databasen er ikke tilgjengeliggjort for åpne søk. Men kartene vil ut fra redaksjonens vurdering bli tematisert. For eksempel kan det være redaksjonelt interessant å lage en oversikt basert på en tidsperiode, eksempelvis alle eiendommer solgt i en måned, noe vi kjenner fra papiravisa.

  • Offentlige data fra Grunnboken og Matrikkelen inneholder også historisk oversikt over omsetning og overdragelser på den enkelte eiendom. Dette finner du ved å bruke piltasten høyre/venstre inne i informasjonsboksen på den eiendommen du vil se nærmere på.

  • Kart-funksjonen er tilpasset både pc-skjermer, nettbrett og smartmobiler.

Det er Kartverket som utsteder tillatelse til å distribuere offentlige data fra Grunnboken og Matrikkelen. Løsningen er levert av Norkart, som har over 50 års erfaring fra bransjen.