Halten er et eldorado for sjøfugl, og flere arter hekker her. Fravær av firbeinte rovdyr gjør at fuglene hekker tett opp til bebyggelsen, og øya har kolonier av blant annet teist, krykkje og lunde.

Men hundeeiere som ikke respekterer båndtvangen er et stort problem i hekketida. Mange slipper løs hundene når de kommer i land, ofte med katastrofale følger for fuglene, mener Laila H. Støen på Halten.

- Ea (ærfuglen) blir nærmest betraktet som en «husfugl», der den legger seg tett inntil husene, trygg for måser og andre rovfugl, forteller Laila H. Støen i et leserbrev til lokalavisa.

- Ei slik ea har i flere år hatt sin faste plass utenfor rorbua «Minde». Folk har gått forbi, stoppet opp og beundret den, tatt bilder fra alle kanter, og på relativt nært hold. Ea har ligget rolig uten å rikke på et øyelokk, og ingenting kunne få den til å forlate reiret før tiden var inne, forteller Halten-verten.

Søndag ettermiddag var fuglemor borte.

- Siden den hadde ligget i flere uker, trodde vi først at den hadde gått av reiret med unger. Ved nærmere ettersyn finner vi imidlertid fem forlatte og kalde egg i reiret. Ea kom ikke tilbake. Hva kan ha fått den til å forlate sine nesten ferdig rugede egg? Vi har dessverre mistanke om at den lot seg skremme av en hund som ble observert løs i nabolaget, skriver Støen.

I tillegg til ærfuglen og andre litt større fugler som ligger synlige er det mange småfugl som hekker i gresset. Også disse blir ofte offer for nysgjerrige dyr som kanskje ikke skader, men som skremmer fuglene nok til at de forlater egg og unger.

- Derfor en bønn til alle hundeeiere: uansett hvor snill og «ufarlig» hunden din er, respekter båndtvangen – det er en grunn til den, skriver hun.