Arbeidstilsynet varsler Salmar Farming AS om et pålegg etter arbeidsulykken i slutten av juli, der en mann mistet livet om bord i et servicefartøy ved Forsnes. Mannen fikk tungt utstyr i stor kraft mot overkroppen under arbeid med fortøyninger i spenn.

Salmar Farming blir pålagt å kartlegge ulykken og på bakgrunn av dette vurdere risikoen for lignende ulykker og eventuelt utarbeide tiltak/plan for å redusere risikoen for lignende hendelser.

- Under tilsynet kom det fram at arbeidsgiver ikke i tilstrekkelig grad har gjennomført tiltak som kunne ha forhindret personskade som følge av ulykken. Et slikt tiltak er instruks som etter en kartlegging og risikovurdering tydeliggjør hvordan arbeidet skal utføres for å unngå personskader. Det foreligger brudd på bestemmelsene om kartlegging, risikovurdering og tiltak, skriver Arbeidstilsynet.

Krever mer tydelighet

Etter befaringen om bord i ”Stålbjørn” sammen med politiet, fant Arbeidstilsynet oppslaget ”Se opp for alt som står i spenn og hold god avstand. Bruk verneutstyr”. Tilsynet har også fått opplyst at det er en muntlig enighet om bord om å være på riktig side av tau i spenn.

Dette er ikke nok, mener Arbeidstilsynet.

- Det ble videre opplyst at det var en ”muntlig” kultur. Eksempelvis var man enige om å stå på riktig side av tau som står i spenn, men dette er det ikke skriftlige rutiner på. Dette mener Arbeidstilsynet ikke i tilstrekkelig grad tydeliggjør hvordan arbeidet skal utføres for å unngå personskader, heter det i tilsynsrapporten.

Salmar har nå en frist til 6. september med å kommentere om selskapet er enig i Arbeidstilsynets framstilling.

Daglig leder i Salmar Farming, Olav Andreas Ervik, henviser til konsernsjef Yngve Myhre for kommentar av tilsynsrapporten. Lokalavisa har foreløpig ikke lykkes å få kontakt med Myhre.

Kommunikasjon til ansatte

Seniorinspektør Tommy Sletta ved Arbeidstilsynet sier til lokalavisa at tilsynet vil ha en mer detaljert og skriftlig rutine på det som omhandler slike arbeidsoperasjoner som da ulykken skjedde.

- Salmar Farming er en stor virksomhet med mange ansatte og har systemer for kvalitetssikring og HMS. Vi er opptatt av hvordan dette fanges dette opp på golvet, i dette tilfellet på dekket, hos de ansatte på båten. Der mener vi at det er noe som mangler med tanke på tydelighet og skriftlighet. Vi mener virksomheten må gå gjennom operasjonene og komme fram til en instruks hvordan de ansatte skal forholde seg til det, også med tanke på krefter som virker om bord i en båt, som vær og vind. I tillegg må virksomheten tenke gjennom om tekniske løsninger sørger for at sikkerheten blir ivaretatt. Folk kan ikke bare gå rundt å være påpasselig, sier Sletta.

- Mener Arbeidstilsynet noe kunne forhindret ulykken?

-  Når det beviselig har skjedd en ulykke, er det jo noe som har sviktet. Men vi kan ikke spekulere i om noe kunne forhindret ulykken. Tilsynet går inn og konstaterer at ting har skjedd, og vurderer om helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. Politiet foretar etterforskning av de andre sidene av saken, parallelt med det vi gjør.

- Det som sannsynligvis har skjedd er at trossen som lå i porten bak i båten har sklidd over en styrepinne og truffet de to mennene som jobbet om bord, forteller Hitra-lensmann Per Christian Stokke. (Foto: Wenche Farstad/Nordvestnytt)
(Foto: Wenche Farstad/Nordvestnytt)