Slik kan badeanlegget i sjøkanten bli

Slik ser arkitekten for seg badeanlegget på Sistranda. Foto: Arkitekt Øystein Thommesen