Foreslår millioner over statsbudsjettet til Blått kompetansesenter