Da fylkeskommunen i vår la ned den nyopprettede hurtigbåtruta til/fra Fillan, som ble startet opp senest i januar, ble det samtidig klart at det ikke lenger var bruk for den bestilte hurtigbåt-kaia til rundt 7 millioner kroner.

Nå er hurtigbåt-lekteren sjøsatt ved verftet i Polen og klar for utrustning. Liggekaia skal være klar til levering i midten av september og skulle egentlig snart vært ankret opp i Vikan i Fillan.

Kaia var bestilt av Hitra kommune, mens det var Sør-Trøndelag fylkeskommune som opprettet - og la ned - hurtigbåttilbudet. Nå er det altså ikke behov for kaia på Hitra lenger, og kommunen og fylkeskommunen har diskutert hvem som skal regninga for feil-investeringa.

Orienterte politikerne

Hitra-ordfører Ole L. Haugen orienterte i dag formannskapet om at forhandlingene har ført til at fylkeskommunen overtar ansvaret for kaia.

- Fylkeskommunen overtar ansvaret for denne ved levering, mot at Hitra kommune får alle sine dokumenterte kostnader refundert, heter det i en redegjørelse til de andre politikerne.

- Uten å sitte igjen med utgifter

- Vi mista hurtigbåttilbudet fra 18. juni, omtrent før det var begynt. Vi kunne hatt lange diskusjoner om hvorfor det ble slik, men det orker jeg ikke nå. Uansett var det ikke trivelig å sitte igjen med ei slik regning. Vi har nå i alle fall greid å plassere ansvaret på fylkeskommunen og mener å ha fått aksept for det. Derfor kommer vi ut at denne saken uten å sitte igjen med utgifter, sa Haugen til formannskapet.

Det ble også orientert om at Hitra kommune stopper alle planlagte investeringer på land ved det planlagte anløpsstedet, inkludert framføring av vann og strøm.