- Det er rundt 11 år siden han var på offisielt besøk på Hitra og 14 år siden han gjorde det samme på Frøya. Det blir flott å ha han på besøk og kan ta opp med han hva som er status for kirkene her, sier kirkevergene i øyregionen, Albert Stålskjær og Knut Freidar Reksen.

Biskop Tor Singsaas skal blant annet besøke alle meninghetsråden, skoler, frivillige og den politiske ledelse i begge kommunene, i tillegg til å holde andakt. Han starter sitt besøk på Frøya, onsdag 24. september der han skal møte de forskjellige soknene. Visitasen varer til og med søndag 28. september. Visitasen avsluttes på søndag med visitasgudstjeneste i Hitra kirke og etterfølgende visitasmøte i Melandsjø forsamlingshus.

Gjennom visitasen skal menighetenes ansatte og tillitsvalgte, prost og biskop arbeide med menighetenes utfordringer og muligheter, og stake ut kursen videre.

Hele programmet for bispevisitasen kan leses på Hitra-kirkenes nettsider

Kirkevergene i øyregionen, Knut Freidar Reksen (til venstre) og Albert Stålskjær er strålende fornøyd med å få biskopen på besøk. Foto: Rune Eian