Om det skal bygges full 11-hall for fotball på Golan, basishall for turn, med optimaliserende ombygging av nåværende idretthall-anlegg, samt et allsidig uteareal mellom skole og idrettshall, vil man få en prislapp på godt over 100 millioner kroner.

Men prosjektgruppa som på oppdrag av Frøya kommunestyre har utredet et helhetlig idrettsanlegg på Sistranda, har i denne runden sett på mulighetene.

I dag presenterte de planene for formannskapet, med prisanslag på de ulike delprosjektene. Det var også laget noen forenklinger og byggetrinnsløsninger for å anskueliggjøre hvordan prosjektet kan skaleres ned og tilpasses kommunens pengesekk.

Jens Johannesen fra Pir 2 Arkitekter presenterte og forklarte skissene. For Golan ble en «7-hall» som dekker halve dagens fotballbane, samt en utendørs 7-erbane på resten presentert som det mest aktuelle. Med et romslig prisanslag vil et slik hall komme på 32 millioner kroner. En full 11-hall vil komme på over 50 millioner kroner.

En basishall for turn vil koste alt mellom 14 millioner og opp mot 40 millioner, alt etter hvordan man velger å knytte dette opp mot idrettshallen. Inn i regnestykket er også mulige arealer for Maxtrim, som vurderer å flytte sitt treningsstudie for å bli samlokalisert med idretten.

Og går man for en opparbeidelse av utearealene, inkludert tomta for Sanitetshuset (som skal rives) er det satt en en prisantydning på cirka 20 millioner kroner.

Rådmann Svanhild Mosebakken beskrev det totale prosjektet som et «drømmeprosjekt», men at man nå måtte se på hva som er realistisk å få gjennomført. Ordfører Berit Flåmo ble langt fra skremt over det som ble presentert.

- Alt blir et kostnadsspørsmål til slutt. Men jeg synes ikke dette er avskrekkende. Vi kjenner jo behovet, og det er stort, sa Berit Flåmo.

Lokalavisa kommer tilbake med en grundigere presentasjon av prosjektet i ferdagens papiravis/PDF-avis.