Frøyafestivalen var ute av penge-lista. Da tok Sveinung grep