I første runde fikk Hans Stølan 10 stemmer takket være støtte fra sitt eget Arbeiderparti, SV samt Sveinung Gundersen (Krf). Venstre fikk fem stemmer, mens de borgerliges kandidat Halgeir Bremnes samlet 8 stemmer.

Ettersom ingen fikk flertall, ble det avholdt en ny avstemmingsrunde. Den endte med samme resultat, og dermed er den med flest stemmer "vinner"

Det betyr at Hans Stølan kan tittulere seg som ordfører på Frøya de kommende fire årene.

Sørdal ny varaordfører

Som ny varaordfører ble valgt Grete Sørdal. I likhet med ordfører Stølan, representerer også hun Arbeiderpartiet.

Formannskapet

Slik ble det nye formannskapet:

Hans Stølan (Ap), Grete Sørdal (Ap), Ola Vie (Sv), Arvid Hammernes (V), Ellen Hansen (V), Halgeir Bremnes (Frp) og Marit Norborg (H).

Hans Stølan