- Dette er et av årets høydepunkt, fortelles det til lokalavisa.

"Torvhattdagen" er en skoledag utenom det vanlige.

Godt og vel 300 elever og nesten alle de 60 ansatte ved skolen, er spredt ut i området rundt Torvhatten i blåskogmarka utenfor Fillan. Her skal det løses oppgaver og leik og læring går hånd i hånd. Men det viktigste er likevel samhold og sosial hygge på tvers av klassetrinn.

Håper å ta seieren med ”Lakselusa”.

Lærerne stiller også med eget lag. I år håper de å ta seieren hjem til lærerrommet med laget ”Lakselusa”. Elevgruppene er litt kjente med hverandre fra tidligere, de har blant annet hatt forarbeid sammen opp mot arrangementet, hvor de har kommet opp med lagnavn og heiarop.

Samhold premieres

Det er elevene selv som har regien, 9.klasse er gruppelagførere og 10.klasse er de som betjener de ulike postene. Det handler ikke først og fremst om å gjøre det best eller være sterkest og raskest. Samholdet, kreativiteten og det å bry seg om hverandre er minst like viktig, og blir også premiert.