Lærer bort å sjekke viltet for fryktet sykdom

foto