- Søndagens turmarsj blir selvfølgelig enda mer aktuell nå