Vil bekjempe fiskevirus som gir store tap for oppdretterne

foto