Vil bekjempe fiskevirus som gir store tap for oppdretterne