- Omsider slipper vi tungtransporten gjennom grenda vår