Dette er et leserinnlegg skrevet av Hitra Pensjonistparti, Bergljot Stokkan

Til Hitra kommunestyre v/ordfører Ole Haugen.

VI PROTESTERER MOT FLYTTING AV AKUTTMOTTAKET VED ORKDAL SYKEHUS.

St. Olavs Hospital er i krise. Sykehuset er overfylt. Den norske legeforening har advart om at «et så fullt sykehus som det St. Olav nå opererer med, kan føre til forsinkelser i pasientforløp, økt forekomst av sykehusinfeksjoner, økt dødelighet blant pasienter og økt sykdom blant ansatte.» Det har de siste 5 åra vært et økende antall unntaksprosedyrer ved sykehuset. «Siden i januar har vi vært nødt til å ta i bruk unntaksprosedyrer ukentlig.» –« Å jobbe i et system som er i unntakstilstand er ikke bærekraftig» uttaler overlege ved ortopedisk traumatologi». (Adresseavisen 28.02.15 )

Til tross for at St. Olav Hospital i dag har store problemer på grunn av overbelegg ved sykehuset, planlegger sykehusdirektør Nils Kvernmo å flytte akuttmottaket som omfatter ca. 60 sengeplasser fra Orkdal sykehus til St. Olav Hospital.

St. Olav har for tiden et belegg på 102.1%. Sykehuset jobber i henhold til unntaksprosedyrer på grunn av overbelegg. Dette skaper en uakseptabel situasjon for syke mennesker som må vente på behandling og/eller blir utskrevet fra sykehuset alt for tidlig. Det er derfor uforståelig at sykehusdirektøren ønsker å overføre akuttmottaket fra Orkdal sykehus til St. Olavs Hospital. En slik transaksjon utløser behov for inntil 60 nye sengeplasser

Konsekvensene av dette prosjektet blir at Orkdal sykehus står uten øyeblikkelig hjelpefunksjon og dette er en dramatisk forringelse av helsetilbudet til alle som sogner til Orkdal sykehus og som trenger akutt hjelp.. I dag er vi sikret god behandling i et sykehus med røntgen, laboratorium og et velfungerende akuttmottak. Sykehuset har sengeplasser leger og annet helsepersonell tilstede og det drives veldig effektivt sammenlignet med andre lokalsykehus i Midt-Norge, uttaler avdelingssjef for medisinsk avdeling ved Orkdal sykehus. (Sør-Trøndelag 26.02.15). Den foreslåtte nedlegging av akuttmottaket er et høyrisikoprosjekt som vi brukerne ikke kan godta.

For oss i ytre strøk er det også viktig at akuttmottaket i Orkdal ligger nærmere oss brukerne. Nærhet til et sykehus med akuttmottak kan bety liv eller død for pasientene.

Hitra Pensjonistparti ønsker at Hitra kommunestyre slutter seg til denne uttalelsen og oversender den til styret ved St. Olavs Hospital.

Hitra Pensjonistparti, Bergljot Stokkan