I dag (onsdag 28. januar) står fagbevegelsen sammen for å vise sin motstand mot regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Motstanden blir markert 150 steder rundt om i hele landet. Her i øyregionen vil det bli felles markering for Hitra, Frøya og Snillfjord.

- Markeringen vil foregå på Fillan, med streiketog gjennom sentrum og opp mot Kystmuseet, sier de tillitsvalgte i øyregionen, representert ved Sten Andreas Ulvær (fungerende hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet på Hitra), Sveinung Gundersen (leder for LO på Hitra og Frøya), Wenche Lervold Helsø ( hovedtillitsvalgt Fagforbundet Hitra), Jorunn Pedersen (hovedtillitsvalgt i Delta Hitra) og Ester Nordbotten (Norsk sykepleierforbund).

I tillegg til streiketog, vil det bli appeller fra Sveinung Gundersen, Olav Athammer, Eldbjørg Broholm og musikalske innslag under markeringen.

- Det er viktig for oss å signalisere at alle yrkesgrupper står samla mot dette forslaget, sier de fem og håper at flest mulig kommer og støtter opp om den politiske streiken, - hver og en viktig. Vi ønsker en bred mobilisering og et massivt oppmøte, sier Ester Nordbotten.

Midlertidige stillinger

Fagforenignene mener endringsforslagene får alvorlige konsekvenser, både for den enkelte arbeidstaker, men også for samfunnet vårt.De foreslåtte endringene vil gjøre det vanskeligere for arbeidstakere å få fast ansettelse, mener de, og frykter at samlet kan så mye som hver fjerde ansatte i en virksomhet være midlertidig ansatt i framtiden.

- Det betyr økonomisk usikkerhet for mange og det skaper blant annet problemer for de som er i etableringsfasen, når de skal inn på boligmarkedet, håndtere lån og stifte familie, sier Sten Andreas Ulvær.

Regjeringen har også foreslått å øke grensen for pålagt overtid.

- Dermed kan arbeidsgivere pålegge de ansatte å jobbe lengre arbeidsdager uten krav på overtidsbetaling, sier Wenche Lervold Helsø.

I dag er det forbudt med søndagsarbeid med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Regjeringen har foreslått at man skal kunne jobbe fem søn- og helligdager på rad. I dag er regelen to søndager, og at man må ha fri den tredje. Samlet betyr dette et økt press for å jobbe søndager, frykter fagforeningene.

- Nå blir alle dagene i uka like og søndagene ikke lenger "hellige". Det er ikke bare dagligvaren og servicenæringene dette vil ramme, det rammer resten også. Mange vil ikke lenger ha fri i helgene og på ettermiddagene, sier Ulvær.

- Og dette igjen, vil gå ut over familielivet ved at man treffes sjeldnere og får mindre felles fritid, sier Lervold Helsø.

Fleksibilitet og valgfrihet

De tillitsvalgte i øyregionen mener det på Hitra og Frøya er flere eksempler på at fleksibiliteten arbeidstakerne har nå, er vellykket. Blant annet når det gjelder turnusarbeid i helse- og omsorgssektoren, mener de.

- Med de nye endringene vil arbeidsgiverne bestemme hvor lenge man skal jobbe. Da kan du ikke bestemme selv når du skal jobbe mye overtid og når du skal jobbe lite, sier Ester Nordbotten og Jorunn Pedersen.

Det var i fjor sommer at Arbeids- og sosialdepartementet sendte forslag om endringer i arbeidsmiljøloven ut på høring, Da de endelige forslagene fra regjeringen ble lagt fram i desember 2014 vakte de så sterke reaksjoner i norsk arbeidsliv at LO, Unio og YS som til sammen representerer omlag 1,5 millioner medlemmer, varslet en to timers streik den 28. januar.