Formannskapet har enstemmig kommet fram til at kommunekomiteen ved årets TV-aksjon skal bestå av:

* Sittende ordfører Ole L. Haugen (leder)

* Elbjørg Broholm (fra Frivilligsentralen)

* sekretær Dagrun Beate Skarsvåg (fra Naturvernforbundet Hitra-Frøya)

* Wenche Lervold Helsø (tillitsvalgt)

* Hitra ungdomsråd (person ikke utpekt ennå)

* Lene Tømmerås (fra driftsenheten i kommunen)

* Wiviann Iversen Selvåg (fra Hitra kommune)

Pengene fra årets tv-aksjon skal gå til  Regnskogfondet.