HAVBRUK

Line Solbakken og Tove Cecilie Fasting i Frøya tare AS på Sula, opplever suksess med sine tang og tareprodukter, som de til nå har plukket for hånd i vill tilstand i fjæra. Nå ser de muligheten til å utvide produksjonen ved å dyrke ulike arter.

Enorm interesse

- Vi har hatt en enorm interesse for produktene våre, men vi får ikke levert nok. Det er forespørsler fra Kina, Nederland og Skottland. Men det er begrenset hva jeg og Line klarer å sanke av vill tang, når vi har hatt jobber i byen i tillegg, og når vi er avhengig av vær og vind. Men til jul slutter jeg i jobben og vil satse mer på bedriften. Derfor har vi søkt om konsesjon til å dyrke tang, forteller Tove Cecilie Fasting, som er utdannet ernæringsfysiolog.

Planen er å kjøpe bittesmå tareplanter, eller sporer, av Sintef, som dyrkes på tau i det rene vannet på Sula. Det 77 mål store anlegget er planlagt å ligge ved Kallholmen, vest for Sula. Der håper de å dyrke frem en av de mer eksklusive vekstene i sjøen.

- Vi har hatt et forskningsprosjekt sammen med Sintef på å dyrke tangarten søl. Det er en veldig god og anvendelig tang, som vokser bare i Nord-atlanteren. Den er ikke dyrket før og kan være vanskelig å få til, så vi har søkt om å dyrke flere typer tare i tillegg, spesielt butare. Går alt etter planen vil vi sette ut de første sporene neste høst(2017). Da kan tangen høstes i 2018, forteller Fasting.

Aktuelt å ansette folk

Hun håper dette kan bli starten på en fulltidsbeskjeftigelse.

- Vi vil satse fulltid hvis vi får det i gang. Men vi vi vil ikke stresse, og vi tar det i vårt tempo. Men tanken er å få til en ordentlig næringsvirksomhet, og at det kan bli aktuelt å ansette folk i perioder ved innhøsting og pakking. Men vi har ingen dato for når det vil skje, sier hun.

Med mer tang og tare-produksjon kan de også utvide mengden av produkter.

- Nå tørker og knuser taren vi plukker, og bruker den som dryss på mat, som en erstatning for salt. Vi vil også prøve å produsere mer av en pasta med fire prosent butare, som tomt gård på østlandet lager for oss. Den er veldig næringsrik, og inneholder utrolig mye næringsstoffer.

928 28 154 lars@hitra-froya.no