Vil stå friere til å støtte ønskede tiltak i øyrekka