Det politiske presset mot EØS-avtalen øker, og mer enn hver fjerde innbygger ønsker å si opp avtalen. Men kystkommunene Hitra og Frøya er helt avhengig av den.

Det skriver avisen Nationen.

– Jeg spør meg jo om vi kan leve uten. Først og fremst fordi EØS gir markedstilgang for sjømatproduktene. Det er det som er viktigste for oss kystkommuner, sier ordfører Ole Laurits Haugen (Ap) på Hitra til avisen.

Etter 20 år med nedgang i folketallet på Hitra, har det siden 2006 var en kraftig økning. Det skyldes i hovedsak tilflyttede arbeidere. Hitra kommune har over 50 nasjonaliteter. Ved årsskiftet hadde prosent av de 4659 innbyggerne utenlandsk bakgrunn. Nær 70 prosent kom fra EØS land, ifølge Haugen.

Viktigste næringer

Havbruksnæringen og fiskeforedlingsindustrien er de viktigste næringene på Hitra og Frøya. Hvert døgn kjører rundt 50 trailere ut av kommunene med laks til Europa og videre østover.

Gjennom EØS-avtalen får kommunene tilgang på utenlandsk arbeidskraft, en arbeidskraft som er helt nødvendig for å holde produksjonen i gang.

Utenlandsk arbeidskraft avgjørende for ekspansjon

Konsernsjef i SalMar, Trond Williksen, sier til Nationen at han har vanskelig for å skjønne hvilken suksesshistorie han er en del av.

Av i alt 130.000 tonn atlantisk laks produsert av SalMar i 2016, ble 70.500 tonn produsert på Frøya. Til EU eksporterte selskapet rundt 60 prosent i 2016, mens salget totalt i EØS-området var på nær 77 prosent.

Williksen sier EØS-avtalen først og fremst har gitt stabilitet. Mer enn 70 prosent som jobber innen foredling og slakteri i SalMar, kommer fra EØS-landene. Mange av de ansatte bosetter og etablerer seg i kommunen.

Fra å være 16 ansatte, har selskapet i dag over 1400 ansatte. Over 600 av disse jobber på anlegget på Frøya, og 541 personer har utenlands bakgrunn.

Williksen sier tilgangen på arbeidskraft er helt avgjørende for ekspansjonen til selskapet.

Satser på folk som flytter med familie

Administrerende direktør i Bewi, Svenn Bekken, sier omsetningen av produktene innen EU og EØS er viktig for selskapet.

Bewi på Frøya produserer emballasje blant annet til fiskeindustrien.

Han mener de ikke hadde hatt de samme mulighetene innenfor havbruk om det ikke var for avtalene man har med EU og EØS.

Han viser til at  to tredjedeler av de 74 ansatte er EØS-borgere, og at selskapet satser på folk som flytter med hele familien til Frøya.