Norges sjømatråd opplyser at Norge eksporterte 233.000 tonn laks for 16,1 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning på tre prosent målt i volum, mens verdien økte med 2,8 milliarder kroner eller 21 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor.

Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks økte fra 56,63 kroner til 65,44 kroner per kilo.

Polen, Frankrike og USA var største mottakere av laks fra Norge i første kvartal.

I sammen periode eksporterte vi 8700 tonn ørret for 680 millioner kroner  Volumet falt med 53 prosent, mens verdien falt med 217 millioner kroner eller 24 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor.

Japan, Polen og Hviterussland var våre største markeder for norsk ørret i første kvartal.

​Verdiveksten fortsetter

Norge eksporterte totalt 636.000 tonn sjømat til en verdi av 24,1 milliarder kroner i første kvartal. Det er en volumnedgang på 7 prosent og en verdiøkning på 13 prosent -  eller 2,7 milliarder kroner målt mot første kvartal i fjor.

-Verdiveksten for norsk sjømat fortsetter. Etter første kvartal ser vi at eksporten av laks til EU øker i verdi, til tross for en volumnedgang på fem prosent. Eksporten av laks til Asia og USA øker med 29 prosent i volum. Dette bidrar totalt sett til volum- og verdivekst for norsk lakseeksport i første kvartal. Fersk hel torsk, klippfisk, sild og makrell bidrar også til verdiveksten for den totale sjømateksporten, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt i Norges sjømatråd.

-Asia vil fortsette å ta en større andel av lakseeksporten så snart markedsadgangen for norsk laks til Kina normaliseres, sier Sigmund Bjørgo Sjømatrådets fiskeriutsending i Kina.