KN entreprenør får totalentreprisen på havneutbyggingen ved Guri Kunna, skolested Frøya.

Hovedformålet med havna er å skaffe en kai for skolebåten "Fru Inger" og de andre båtene skolen har til opplæringsformål. Det er også inngått samarbeid med Frøya kommune om 12 gjesteplasser for småbåter. Det skal bygges to moloarmer, hvorav den ene ikke skal knyttes til land, men stå som bølgedemper på nordsiden. Videre skal det anlegges flytekai med universell utformet landgang, og et utstyrsbygg ute på moloen.

Tegning som viser havneutbyggingen ved Guri Kunna videregående

Havnebyggingen er ett av de største oppdragene det lokale entreprenørfirmaet har hatt. Totalrammen er på 36,7 millioner kroner, men KN Entreprenør vil benytte seg av underleverandører til en del av jobbene.

- Det er en såpass stor jobb at vi nok må hyre inn noen ekstra biler utover det vi selv disponerer. Det blir veldig mye masse som skal flyttes. Totalt skal det tilføres 3000 lastebillass med stein, det vil si 30.000 kubikk. Og det er 8000 kubikk masse som skal mudres og sprenges bort, og gå andre veien, forteller Kevin Nordbotn, daglig leder i KN Entreprenør.

Streng tidsfrist grunnet fiskevelferd

Det er satt strenge tidsfrister knyttet til arbeidet som skal gjøres i sjø. Av hensyn til fiskevelferden skal jobben gjøres etter at laksen i Måsøval fiskoppdretts anlegg på Sistrandsvaet er slaktet ut, ca 1 oktober, og før det settes ut ny fisk den første uka i mars 2018.

- Det meste skal være unnagjort innen den første uka i mars, men vi har satt en frist til ferdigstilling til første uka i mai, sier Olav Sigurd Sandvik, prosjektleder på Bygg- og eiendom i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no