I slutten av mai vil Trønderenergi Nett starte linjebefaring med helikopter på Hitra og Frøya. Med høyteknologisk utstyr om bord vil helikopteret gjøre driften av strømnettet mer effektivt.

- Som et ledd i mer effektiv drift, og bedre vedlikehold av høyspentnettet, satser nå TEN(Trønderenergi Nett) på detaljbefaring fra helikopter. Hele nettet til TrønderEnergi skal kontrolleres og dokumenteres. Både i form av vanlige bilder av traverser, isolatorer, koblinger med mere. Men også lasermåling av avstander til skog og enkelttrær, samt stereofotografering av traseene utføres, sier Tore Wuttudal i Trønderenergi.

Klatret opp hver mast tidligere

Arbeidet startet i 2013, og erstatter klatring i mastene.

- Dette vil på sikt sikre strømforsyningen i enda større grad, og gi oss en langt bedre oversikt bokstavelig talt over tilstanden på høyspentnettet vårt. Totalt 2800 kilometer med linjer er dokumentert. Fram til nå har slikt arbeid foregått manuelt, hvor montører har måttet klatre opp i samtlige master. Ofte i ulendt terreng, sommer som vinter.

Analyseres for feil

- Det er det Svenske selskapet Visimind som står for arbeidet, og det er en såkalt toppkontroll som nå utføres. Fra TEN er fire montører opplært i arbeidet med å analysere bildene i ettertid, for å kunne avdekke eventuelle feil. Dette arbeidet foregår fra PC-pulten. Ansvarlig for prosjektet fra oss er fagansvarlig Jane-Kristin Norhagen. Arbeidet annonseres i lokalaviser på forhånd, slik at allmenheten er informert om hva som foregår.