Salmar har gitt til årets aksjon - og plusset på fjorårets sum

foto