Straffes ved å miste retten til å skjenke i ni dager