Dette ble navnet på nybåten

Den nye båten til Åkerblå.